ထီလက္မွတ္ ေဈးတင္ေရာင္းမႈ ဥပေဒ မရွိ၍ အေရးမယူ ႏိုင္ေသးဟု ဆို

ထီလက္မွတ္ ေဈးတင္ေရာင္းမႈ ဥပေဒ မရွိ၍ အေရးမယူ ႏိုင္ေသးဟု ဆို

ထီလက္မွတ္မ်ား အစိုးရ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရာင္းေဈးထက္ ေဈးတင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေအာင္ဘာ ေလထီ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။

ထီ လက္မွတ္မ်ား အျမတ္တင္ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း၏ ေမးခြန္းကို ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးျမင့္ေသာင္းက “ေအာင္ဘာေလထီ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ထီဆိုင္မ်ား အထိ ႀကီးၾကပ္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထီလုပ္ငန္းရွင္းမ်ား အသင္းက လစဥ္ အစည္းအေဝး ေခၚၿပီးေတာ့ ဌာန ခြဲကေန တိုက္႐ိုက္ ဝယ္ယူေရာင္းခ်သူမ်ား အေနနဲ႔ ထီလက္မွတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေဈးႏႈန္း အတိုင္း ေရာင္းခ် ရန္၊ မိမိထီဆိုင္ အမည္ျဖင့္ ထပ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားအား ေဈးႏႈန္းျမင့္မႈ မရွိေအာင္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေအာင္ဘာေလ ထီဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း ဥပေဒသည္ ထီ ဆိုင္ အဆင့္ဆင့္ကို ႀကီးၾကပ္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည့္ အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား အတိုင္း ေရာင္းခ် ဝယ္ယူႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က သိရသည္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း က ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားသည္ ထီလက္မွတ္မ်ားအား အစိုးရ သတ္မွတ္ ေရာင္းေဈး ထီ ၁ ေစာင္ ၅၀၀ က်ပ္ထက္ ပိုမို အျမတ္တင္ကာ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ား သည္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနက ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိပါသလား၊ မရွိပါက အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးရန္ရွင္း က “၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဖြင့္ပြဲမွာ ထီလက္ မွတ္စာအုပ္ ေရာင္းရေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈၄၀၉ ဒသမ ၀၅ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထီတေစာင္ အတြက္ က်ပ္ ၄၅၀ ရရွိတိုင္း ထီဆိုင္ႀကီးေတြအေနျဖင့္ က်ပ္ ၁၀၀ အျမတ္တင္ေရာင္းခ်ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာၾကားမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၉၀ ျပည္သူ႔ေငြေၾကးေတြ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာထဲကို မေရာက္၊ ၾကားခံေတြ အျမတ္ရရွိသြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီ အျမတ္ေတြေပၚမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ စနစ္တက် စိစစ္ၿပီး အခြန္အေကာက္ မ်ားလည္း ေကာက္ခံ ေဆာင္႐ြက္ သြားသင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ထီတေစာင္ကို က်ပ္ ၅၅၀ မွ ၇၀၀ ၾကား ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ အတြဲလိုက္ ေရာင္း ခ် ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ထီထိုးသူမ်ား အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးျမင့္ေသာင္းက “ထီကံစမ္းတဲ့ သူမ်ားဟာ အစြဲအလမ္း အရ ဂဏန္း၊ အကၡရာ၊ အတြဲ စသည္ျဖင့္ ကံစမ္းလာၾကတာ ကို ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားက ေဈးကြက္ သေဘာ သဘာဝအရ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္ေအာင္ ဒီအကၡရာေတြ၊ ဂဏန္းေတြ စုစည္း ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ် တာလာတာေၾကာင့္ ဆိုင္ေတြမွာ ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ျမင့္ လာၿပီး ထီေဈး ႏႈန္းကို တိုးေရာင္းခ်တဲ့ အတြက္ ထီေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေရး ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ထီလက္မွတ္ အုပ္ေရ ၄ ေသာင္းခန႔္ ေရာင္းခ်ရမႈမွ ဝင္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၀ ခန႔္ ရရွိၿပီး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည့္ သန္း ၁၂၀ ခန႔္ကို ေအာင္ဘာေလဆု အျဖစ္ ျပန္ေပးကာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေပးသြင္းေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕က သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေအာင္ဘာေလထီ လက္မွတ္ လက္လီ၊ လက္ကား ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည့္ ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားမွ ထီေရာင္း ခ်ေငြ ေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ဝင္ေငြခြန္ အျဖစ္ ေကာက္ခံ ရရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္း က လႊတ္ေတာ္၌ ေျဖၾကားသြားသည္။

အစိုးရ ေအာင္ဘာေလ ထီဥပေဒ မူၾကမ္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး၌ ေဆြးေႏြးသြားၾကၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္း၌ ထီလက္မွတ္မ်ား အတုျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစိုးရထီ မဟုတ္ဘဲ အျခား လက္မွတ္မ်ား ကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းထက္ ပိုေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ျပစ္မႈအေပၚ မူတည္၍ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ပါဝင္ ေနၿပီး ေငြဒဏ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထိ ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္း ဥပေဒၾကမ္းကို လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိ၍ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုကာ အတည္မျပဳႏိုင္ ေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီ

,

About စစ္​ သည္​ ​ေတာ္​

View all posts by စစ္​ သည္​ ​ေတာ္​ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *