​သတိ နိူးနိူးၾကားၾကားအိပ္ၾကပါ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ငလ်င္ဒဏ္ခံရနိုင္ဖြယ္


သတိ နိူးနိူးၾကားၾကားအိပ္ၾကပါ
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ငလ်င္ဒဏ္ခံရနိုင္ဖြယ္
📡📡📡📡📡📡📡📡📡

👉(ရွယ္ေပးပါ)

အမ်ားျပည္သူမ်ား သိေစဖို႔ ငလ်င္ဒဏ္

သတင္းကို မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာအေနနဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္ရလဲဆိုတာမွာ အေၾကာင္းႀကီးႏွစ္ခ်က္ရွိေနပါတယ္။

(၁) အိႏၵိယနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေ႐ြ႕လ်ားလာတဲ့ အိႏၵိယျပတ္ေ႐ြ႕ေျမထု။

(၂) စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွ အေနာက္ဘက္ကိုဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားေနတဲ့ ျပတ္ေ႐ြ႕ေျမထု။

စတဲ့အေၾကာင္းႀကီး ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ ငလ်င္မ်ားလႈပ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဆိုတာကို VOA သတင္းဌာနမွ ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္ မွ ေမးျမန္းအင္တာဗ်ဴးထားၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ

ငလ်င္ေကာ္မတီ နာယက ေဒါက္တာ

ဦးသိန္း ေျဖၾကားထားပါတယ္။
ငလ်င္ဒဏ္ အမ်ားဆုံးခံရဖြယ္ ႏွင့္ အျပင္းထံဆုံးခံရဖြယ္ ဧရိယာမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာၾကားသြားရာမွာ –

(၁) မႏၲေလးးတိုင္း အေရွဘက္ျခမ္း

(၂) ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္း

(၃) ခ်င္းေတာင္တန္းေျမာက္ဘက္ျခမ္း / စစ္ကိုင္းတိုင္းေျမာက္ဘက္ျခမ္း

စသည့္ ဧရိယာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္လည္း ႀကဳံရဖြယ္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
တိုင္းအလိုက္ ခြဲျခားၿပီး ေျပာၾကားရာမွာေတာ့.-

(၁) ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာဆိုရင္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာ၏ အေရွဘက္အျခမ္းရွိ စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာျဖင့္ ၁၅-၂၀ မိုင္နီးစပ္လွ်က္ရွိေနေသာ ဒဂုံေတာင္/ေျမာက္၊ အေရွ႕ဒဂုံ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေျမေပ်ာ့ဧရိယာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္လည္း အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ႏွိုင္းလွ်င္ ပိုမိုခံရဖြယ္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
(၂) မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းမွာဆိုရင္ျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ အမ်ားဆုံးခံရဖြယ္ရွိပါတယ္။ ရစ္ခ်က္တာစေကး ၉ – ၁၀ အထိေအာင္ လႈပ္နိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာျဖင့္ ၆-၇ မိုင္ေလာက္ ကပ္လွ်က္ရွိေနေသာ မႏၲေလးအေနာက္ဘက္ျခမ္းပိုင္းမွာေတာ့ ေျမေပ်ာ့မ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အပ်က္အစီးပို၍ မ်ားပါမယ္။ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ၈၅-၈၆ လမ္း၏အေရွ႕ဘက္ေတြက ပို၍ အပ်က္အစီးမ်ားနိုင္ပါတယ္။
(၃) ေနျပည္ေတာ္ အေနျဖင့္ေတာ့ ပ်ဥ္းမနားထက္စာလွ်င္ ပို၍ ခံရဖြယ္ရွိပါတယ္။ ပ်ဥ္းမနားက စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာႏွင့္ ၁၀ မိုင္ေလာက္ နီးကပ္ေပမယ့္ ေနျပည္ေတာ္၏တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြက ၁-၂ မိုင္ေလာက္အထိ ကပ္ေနတဲ့ေနရာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ငလ်င္အႏၲရယ္ ႀကီးမားစြာ ခံရနိုင္ဖြယ္မွာ ရွေနေပမယ့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ား ရွိမေနျခင္းေၾကာင့္ ေဘးက်ေရာက္မႈေတာ့ နည္းပါလိမ့္မယ္။


ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ခံရဖြယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဘက္ဖ်ားမွ စတင္ကာ ေျပာျပရရင္ျဖင့္ –

(၁) ပဲခူး

(၂) ျဖဴး

(၃) ေတာင္ငူ

(၄) ေနျပည္ေတာ္ / ပ်ဥ္းမနား

(၅) သာစည္

(၆) သဲေတာ္

(၇) ဝမ္းတြင္း

(၈) မႏၲေလး

(၉) စစ္ကိုင္း

(၁၀) တေကာင္း

(၁၁) သပိတ္က်ဥ္း

(၁၂) ပူတာအို

(၁၃) ဟုမၼလင္း

(၁၄) ကေလးဝ

(၁၅) ေ႐ႊဘို

(၁၆) မုံ႐ြာ

(၁၇) ေက်ာက္ဆည္

(၁၈) မိတၳီလာ

စတဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးေတြဟာ ငလ်င္ဒဏ္ခံရဖြယ္

ရွိပါေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ နာယက ဦးသိန္း ေျပာၾကားသြားခ်က္ကို

ေစတနာေရွ႕ထား ေမတၱာထားကာ

သတၱဝါအမ်ား ေဘးအႏၲရယ္မွ ႀကိဳတင္

ကာကြယ္ ေရွာင္ရွား လြတ္ေျမာက္

နိုင္ပါေစေၾကာင္း က႐ုဏာထားကာ

ေရးသားအသိေပး လိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Credit©tamarmyay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *