သီရိလကၤာဗုဒၶဘာသာမြတ္စလင္အေရးအခင္းမွာ သီရိလကၤာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မွ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အေရးယူရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္း

 

((( Guardian သတင္းစာ၏ “ Sri Lanka declares state of emergency after communal violence.Mar-06, 2018 ” ကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏွဳတ္ဘာသာျပန္သည္ ၊ ဘာသာျပန္ရန္မသင့္ဟုယူဆေသာ စာပိုဒ္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။ )))

သီရိလကၤာတြင္ ဘာသာေရးအဓိကရုန္းျဖစ္။ ဆင္ဟာလီလူမ်ိဳးႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ား မီးရွိဳ႔တိုက္ခိုက္ရာမွ ကႏၷီျမိဳ႔တြင္ မျငိမ္မသက္မွဳ႔မ်ားျဖစ္ေပၚ။ နိဳင္ငံတြင္း အေရးေပၚအေျခအေန ေၾက ညာ။ စံနစ္တက် ေသြးထိုးလွံဳေဆာ္မွဳ႔မ်ားေၾကာင့္ အဓိကရုန္းျဖစ္ရသည္ဟု သီရိလကၤာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ယူဆ

– သီရိလကၤာနိဳင္ငံ ကႏၷီျမိဳ႔လယ္တြင္ ဆင္ဟာလီလူမ်ိဳးႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားၾကား မီးရွိဳ႔တိုက္ခိုက္ရာမွ အဓိကရုန္းျဖစ္ပြားျပန္႔ႏွ႔ံကာ မျငိမ္မသက္မွဳ႔မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေခတ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားေၾကာင္း နိဳင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ ယေန႔ေဖာ္ျပသည္၊

ႏွစ္ဖက္အၾကမ္းဖက္မွဳ႔မ်ားေၾကာင့္ အဓိကရုန္းျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ သီရိလကၤာတပ္မေတာ္အား ၁၀-ရက္ ၾကာ တာ၀န္ခ်ထားရန္ႏွင့္ အစြန္းေရာက္ မုန္းတီးေရးစကားမ်ား မျပန္႔ႏွ႔ံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ပူးတြဲ၀န္ၾကီး မန္နိုဂနီရွန္က ေျပာၾကားသည္။

ကႏၷီခရိုင္အလည္ပိုင္းတြင္ မီးရွိဳ႔တိုက္ခိုက္မွဳ႔ႏွင့္ အဓိကရုန္းျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေႏွာင္းပိုင္း ကႏၷီအေရွ႔ပိုင္း၌ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားပိုင္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဗလီမ်ားအား မီးရွိဳ႔မွဳ႔ၾကံဳ ေတြ႔ခဲ့ရဘူးသည္။

အၾကမ္းဖက္မွဳ႔စတင္ရျခင္းမွာ နိဳင္ငံ၏ ၇၅ ရာႏွဳန္းရွိေသာ ဆင္ဟာလီဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးအား ဒီဂါနာျမိဳ႔တြင္ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္တစ္စုက သတ္ျဖတ္သည္ဟု စြပ္စြဲရာမွ စတင္ျပန္႔ႏွ႔ံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားလွံဳေဆာ္မွဳ႔ေၾကာင့္ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားပိုင္ ဆိုင္ခန္းမ်ားမီရွိဳ႔ခံရျခင္းကို တုန္႔ျပန္ၾကရာမွ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔က်ယ္ျပန္႔လာသည္ဆို၏။ မီးေလာင္ကၽြမ္းမွဳ႔မ်ားတိုးပြားလာသည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းမရနိဳင္သည့္ အေျခအေနဆိုက္ေရာက္လာသျဖင့္ ျမိဳ႔ၾကီး ၂-ျမိဳ႔တြင္ ေန၀င္မီးျငိမးအမိန္႔ထုတ္ျပန္္ျပီး လူဒါဇင္ခ်ီ ဖမ္းဆီးခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမိဳ႔ေပၚ၌ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ စံနစ္တက် စည္းရံုးလွံဳေဆာ္မွဳ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ယူဆရ၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အေရးယူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီရိလကၤာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ နိဳင္ငံတစ္၀ွမ္း အေရးေပၚအေျခအေနျပဌာန္းကာ မသကၤာသူမ်ားအားဖမ္းဆီးရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းလိုက္သည္။

အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း တမီလ္ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ားၾကား ၂၈-ႏွစ္ၾကာျပည္တြင္းစစ္မီးေၾကာင့္ ညက္ညက္ေၾကခဲ့ရသည့္ ( အိႏၵိယသမုဒၵရာ ကၽြန္းနိဳင္ငံ ) သီရိလကၤာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ နိဳင္ငံ့စီးပြားေရးအား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

နိဳင္ငံ၏ ၁၀-ရာႏွဳန္းရွိေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဆင္ဟာလီဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားၾကား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ မသင့္ျမတ္မွဳ႔မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ျပီးဆံုးျပီးေနာက္ပိုင္း ပိုမိုနက္ရွိဳင္းလာသည္။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ နိဳင္ငံ ေတာင္ပိုင္း အယ္လူဂါမာအပါအ၀င္ ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

သီရိလကၤာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းနဲ႔ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေျခအေန …..

သီရိလကာၤႏိုင္ငံ ကႏၵီခရိုင္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ မူဆလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ခုၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ဒီကေန႔မွာေတာ့အစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ အေျခအေန ၁၀ ရက္ သတ္မွတ္ေၾကညာထားပါတယ္။ အမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ လူနည္းစု မူဆလင္ေတြၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ ကႏၵီ ခရိုင္တြင္းမွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ညမထြက္ရ အမိန္႔ ေၾကညာၿပီး အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက စာသင္သား ရဟန္းေတြနဲ႔ သီလရွင္ေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ ရွိေနတဲ႔ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံတြင္း လံုျခံဳေရး ေနာက္ဆံုး အေျခအေနကို မသိဂၤ ီထုိက္ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

သီရိလကာၤ ႏုိင္ငံ ကႏၵီ ခရိုင္တြင္းက ေတေဒနိယၿမိဳ႕မွာ အမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ အနည္းစု မူဆလင္ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားမွာ မေန႔ တနလာၤေန႔က ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ႔ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အစိုးရက ၿမိဳ႕ကို ညမထြက္ရ အမိန္႔ ထုတ္ထားတာပါ။ အခင္းျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ ကႏၵီ ခရိုင္တြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက စာသင္သား ရဟန္းေတြနဲ႔ သီလရွင္ စုစုေပါင္း ၃၆ ပါးေလာက္ ရွိေနၿပီး အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ အေျခအေန တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွိတယ္လို႔ စာသင္သား ဦးပဥၥင္း အရွင္ ဓမၼိသာရ က မိန္႔ပါတယ္။

“လူစုလူေ၀းျဖစ္မွာစိုးလို႔ထင္တယ္ သူတုိ႔မထြက္ခိုင္းတာရွိတယ္ေလ။ ညေန ၆ နာရီခြဲေလာက္ကေန မနက္ ၆ နာရီအထိ အဲဒီေလာက္အထိပဲ သတ္မွတ္တာပါ။ မေန႕ကဦးပဥၥင္း သြားတဲ့အေျခအေနကေတာ့ မေန႕ကႏၵီေရာက္ခဲ့တယ္။ ဘယ္လိုမ်ိဳးေျပာမလဲ လံုၿခံဳေရးေတြ ဘာေတြခ်တာကေတာ့ မရွိဘူး။

ဦးပဥၥင္းအေတြ႔အၾကံဳအရေျပာမယ္ဆိုရင္ တခုခုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာတယ္ ရဲတို႔ စစ္တပ္တို႔ကေလ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ သူတို႔က ထိန္းခ်ဳပ္တာ။ သူတို႔က အျဖစ္မခံဘူးေပါ့ မျပန္႔ခိုင္းဘူး ေဘးဘယ္ေတြကို ။ အဲဒီတခုကေတာ့ ျမင္ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ကႏၵီဘက္မွာျဖစ္ေပမယ့္ ဦးပဥၥင္းတို႔ဘက္ကို မေရာက္လာဘူး ၊ သတင္းလည္းမၾကားဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခုေတာ့ျဖစ္တယ္ ဒီေန႔ ဘက္စ္ကားေတြ မသြားဘူး ၊ ၾကဲတယ္ေပါ့ေနာ္ ဘက္စ္ကားထြက္တာ ဘာေၾကာင့္လဲေတာ့ ဦးပဥၥင္းတို႔ မသိဘူး။”

ဒီကေန႔ အဂၤါေန႔မွာေတာ့ အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ အေျခအေန ၁၀ ရက္ေၾကညာလိုက္တာပါ။ ေတေဒနိယၿမိဳ႕က မူဆလင္ပိုင္ ေစ်းဆိုင္တခုကို လူအုပ္က မီးရိႈ႕ခဲ႔ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ဆင္ဟာလိ ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ လူနည္းစု မူဆလင္ေတြၾကား ပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ေရး အစိုးရက တပ္ဖြဲ႔ေတြ၊ အထူး ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြကို ေစလႊတ္ထားပါတယ္။

မူဆလင္ပိုင္ ေစ်းဆိုင္ကို လူအုပ္က မီးရိႈ႕ခဲ႔ၿပီး ႏွစ္ဘက္ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား ဆူပူမႈ ျဖစ္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခံရသူေတြကို ျပန္လႊတ္ေပးေရး အတြက္လည္း မေန႔ တနလာၤေန႔မွာ ကႏၵီၿမိဳ႕က ရဲစခန္းေရွ႕ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကတာပါ။ ျမန္မာ စာသင္သား ရဟန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ သတင္းသံုးေနတဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလံဘိုမွာလည္း အေျခအေန တည္ၿငိမ္ေနပါတယ္။ ကိုလံဘိုမွာ သတင္းသံုးေနတဲ႔ ဦးပဥၥင္း အရွင္ ညဏိႏၵက အခုလို မိန္႔ပါတယ္။

“အေျခအေနက ကိုလံဘိုမွာ အားလံုးတည္ၿငိမ္ေနတယ္။ နဂိုအရင္အတုိင္းပဲ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္တာမရွိဘူး ျဖစ္တာကေတာ့ ကႏၵီမွာဆိုေတာ့ ကႏၵီမွာေတာ့ နည္းနည္းျဖစ္တာေပါ့ ညမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ သမန္အေျခအေနေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့ ကိုလံဘိုမွာေတာ့ ပံုမွန္အေျခအေနပါပဲ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခားမျဖစ္ဘူး။”

လူဦးေရ ၂၁ သန္းရွိတဲ႔ သီရိလကာၤႏုိင္ငံမွာ မူဆလင္ လူဦးေရက ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္ကေတာ့ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေနထိုင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref – Htay Oung

KyarNyo Online Media

About popinvdo.xyz(ပဲပင္​​ေပါက္​)

View all posts by popinvdo.xyz(ပဲပင္​​ေပါက္​) →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *