အသုဘကုိ ကုိယ္တုိင္ျမင္သြားခ်င္လုိ႔ ရွင္လွ်က္နဲ႔ ေသဆံုးဟန္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး


အသုဘကုိ ကုိယ္တုိင္ျမင္သြားခ်င္လုိ႔ ရွင္လွ်က္နဲ႔ ေသဆံုးဟန္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး

ဘရာဇီးလ္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ ရွင္လွ်က္န႔ဲ ေသဖုိ႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ ဗီရာလူစီရာဒါေဆလ္ ဗာဆုိသူအမ်ိဳး သမီးဟာ အသက္ရွင္ေနရက္သားနဲ႔ သူမရဲ႕ေသဆံုးမႈကုိ ကုိယ္ တုိင္ခံစားၾကည့္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးနဲ႔ ေသဆံုးသြားတဲ့ပံုအတုိင္း ေနထုိင္ခဲ့ တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

၁၄ ႏွစ္ၾကာ စိတ္ကူးထားတဲ့ သူမရဲ႕ဆႏၵစိတ္ကူးကဆုိရင္ ေသဆံုးၿပီလုိ႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး အသု ဘအ ခမ္းအနားနဲ႔ အေခါင္း၊ ရုပ္အေလာင္းျပင္ဆင္မႈေတြ၊ အေခါင္းအတြင္း အိပ္စက္လွ်က္ေသဆံုး ေနတဲ့ ပံုစံအတုိင္း ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းၿပီး ထူးျခားတဲ့ ဒီပြဲမ်ိဳးကုိ ေတာင္အေမရိကန္မွာ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ေသဆံုး သြားၿပီဆုိတဲ့ ေၾက ညာခ်က္နဲ႔ အတူ အသုဘအခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

တကယ္တမ္းသူမေသဆံုးသြားတဲ့အတုိင္းပဲ သူမကုိအေခါင္းအတြင္းထားကာ လူေသရုပ္ အေလာင္း ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ အသုဘအခမ္းအနား ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီးေတာ့ အခမ္းအနားကုိ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳး၊ သူငယ္ ခ်င္းေတြကလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ သူမရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခရီးကုိ လုိက္ပါ ပုိ႔ေဆာင္ေပးၾကတဲ့ အစီအစဥ္အတုိင္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသုဘခ် အခန္းေနရာပုိင္ရွင္က သူမအတြက္ အေခါင္းနဲ႔ အသုဘျပဳလုပ္တဲ့ ေနရာကုိ အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးၿပီးေတာ့ ဒါဟာ သူမရဲ႕ ဘဝစိတ္ကူးနဲ႔ အိမ္မက္ကုိ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးရာလည္း ေရာက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

လူစီရာက သူမရဲ႕ ေသဆံုးျခင္းမွာ ဘယ္လုိအျဖစ္အပ်က္ေတြရွိလာႏုိင္မလဲဆုိတာနဲ႔ အသုဘ အခမ္း အနားျပဳလုပ္ခ်ိန္ ဘယ္လုိခံစားရ မလဲဆုိတာကုိ ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႔သြားခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူး ကုိ အၿမဲဆႏၵရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ စုႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေစာင့္ ဆုိင္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ သူမရဲ႕ ရွင္လွ်က္နဲ႔ ေသဆံုးတာကုိ ျမင္ေတြ႔ခံစားခ်င္တဲ့စိတ္ကူးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါ တယ္။

ေမ(ေရႊအင္းေလး)

,