အသက္ ၇၆ ႏွစ္မွာ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ဘြားဘြား

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက အသက္ (၇၆)ႏွစ္အ႐ြယ္ Lola Salvacion က ပညာသင္ယူရာတြင္ အသက္အ႐ြယ္က အတားအဆီးမဟုတ္ပဲ ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ သင္ယူခ်င္စိတ္ရွိဖို႔သာလိုေၾကာင္း သက္ေသျပသခဲ့သည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ သူမ၏ အသက္အ႐ြယ္ဆိုလွ်င္ အိမ္တြင္နားနားေနေန ေနၾကသလို၊ အလုပ္ခြင္မွ ပင္စင္ယူၾကသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူမကေတာ့ မၿပီးဆုံးခဲ့သည့္ ပညာေရးအတြက္ ၿပီးဆုံးေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသင္ယူရာမွ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မကာတီၿမိဳ႕မွာရွိေသာ Fort Bonifacio အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၁၀ တန္းကို ယခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက အသက္ ၇၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားအို ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ကာ အထက္တန္းပညာေရး ၿပီးဆုံးသြားတဲ့အတြက္ ထပ္တူထပ္မွ်ဂုဏ္ယူသလို အဖြားအိုအား သတိရေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Credit

About ေမ သတင္း ေလး

View all posts by ေမ သတင္း ေလး →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *