လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးေၾကျငာၿပီ

အမ်ားျပည္သူသို.အသိေပးပန္ၾကားျခင္း

၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိခရိုင္ႏွင္.ၿမိဳ.နယ္မ်ားတြင္ ( ၆၆ )ေကဗီြ၊ (၃၃)ေကဗီြဓာတ္အားခြဲရံုမ်ား၊Distribution Transformerမ်ားထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ေရရွည္ဓာတ္အားတည္ၿငိမ္ျပည္.ဝစြာ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဟာင္းႏြမ္း၍ ဝန္အားမႏိုင္ေတာ.ေသာ (၁၁)ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားအား လၽွပ္ကာပါေသာဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးအသစ္မ်ားျဖင္. လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ( ၈.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန. (အဂါၤေန.) ႏွင္. (၁၀.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန. ( ၾကာသာပေတးေန.)တို.တြင္ ( ၀၉း၀၀)နာရီ မွ (၁၂း၀၀) နာရီ အခ်ိန္ အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္အခ်ိန္ အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ရန္ကင္း၊ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ ေျမာက္ဥကၠလာ၊တာေမြ၊ သာေကတ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ဒဂံုေတာင္၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊သဃၤန္းကၽြန္း၊ေဒါပံု၊ပုဇြန္ေတာင္၊ ကမာရြတ္၊အလံု၊ မရမ္းကုန္း၊ လမ္းမေတာ္၊ဗဟန္း၊ လွိုင္၊လသာ၊ မဂၤလာဒံု၊ လွိုင္သာယာ၊ေရႊျပည္သာ၊ လွညိးကူး၊ေမွာ္ဘီ၊တိုက္ႀကီး၊ေဖာင္ႀကီး၊ဒါးပိန္၊အင္းတိုင္၊ေျမာင္းတကာ၊ဥကၠံ၊ထန္းတပင္၊ေထာက္ၾကန္.ၿမိဳ.နယ္မ်ားရွိ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ.တို.တြင္ အဆိုပါရက္မ်ား ၌ အခ်ိန္ပိုင္းဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္ ပါသည္။

၂။ ထိုသို. လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈေလ်ာ.နည္းေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသျဖင္. ယာယီ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ရျခင္းအတြက္ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္မႈမ်ားအေပၚ နားလည္ခြင္.လႊတ္ေပးပါရန္ ရန္ကုန္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အမ်ားျပည္သူမ်ားထံသို. ေလးစားစြာ အသိေပးပန္ၾကားအပ္ပါ သည္။

Source-ရန္ကုန္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

About ေမ သတင္း ေလး

View all posts by ေမ သတင္း ေလး →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *