အေဝးသင္( ဝိဇၨာ) အနီးကပ္ ၁၀ ရက္အစား ၅ ရက္ ၂ ႀကိမ္ တက္ေရာက္ရမည္

အေဝးသင္ပညာေရး အရည္အေသြးျမင့္မားေစရန္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အေဝးသင္( ဝိဇၨာ) အနီးကပ္ ၁၀ ရက္အစား ၅ ရက္ ၂ ႀကိမ္ တက္ေရာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။

အခုလို ဒီ အေဝးသင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ၂ ႀကိမ္ခြဲၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း ကို ၂ ႀကိမ္လာရမွာေပါ့။ ဒီလိုလာရတာကေတာ့ သူတို႔အတြက္ အခက္အခဲရွိမယ္လို႔ ယူဆေပမယ့္ ကြၽန္ေတ္ာတို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ အေဝးသင္ပညာေရး အရည္အေသြးျမင့္မားဖို႔က အဓိက ဦးတည္ခ်က္ပါ”ဟု ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္ေန႔က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေဝးသင္ပညာေရးစနစ္ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပုံမွန္ တက္ေရာက္ေနရသည့္ ေမလတြင္ ၅ ရက္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေနာက္ထပ္ ၅ ရက္အျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က အနီးကပ္ ၁၀ ရက္သည္ ေျဖဆိုမည့္ စာေမးပြဲႏွင့္ အရမ္းနီးကပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေလ့လာသင္ယူရသည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ၅ ရက္ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္လိုက္ပါက ၄င္းတို႔အတြက္ ပထမ တစ္ႀကိမ္တြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက လမ္းၫႊန္ေပးလိုက္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ပိုမိုလြယ္လြယ္ကူကူ က်က္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး နားမလည္သည္မ်ားရွိခဲ့ပါကလည္း ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တက္ေရာက္ရမည့္ ေနာက္ထပ္ အနီးကပ္ ၅ရက္တြင္ ေမးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပညာအရည္အေသြးပိုမိုတိုးတက္လာမည္ဟု ၄င္းကေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္သင္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ထိုသို႔ အနီးကပ္ ၁ဝရက္တစ္ၿပိဳင္တည္း တက္ေရာက္ရမည့္အစား ၅ ရက္ ၂ ႀကိမ္ခြဲၿပီး တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္အေၾကာင္း ေမးျမန္းထားေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းဝင္းကေျပာသည္။

AFP

ထိုသို႔ ၅ ရက္ႏွစ္ ႀကိမ္ ခြဲၿပီး သင္ၾကားရန္အတြက္ကိုမူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ခဲ့ျခင္းမရွိမရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚတြင္ “သူတို႔ဘက္ေတာ့ တိုင္ပင္ခဲ့တာ မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာတို႔ဘက္ကေတာ့ အေဝးသင္ ကြာလဖီေကးရွင္းကို တက္ေအာင္ဆိုၿပီး ေတာ့ ဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Open university က သူ႔ရဲ႕ အႀကံျပဳထားတဲ့ အခ်က္က အခ်က္သုံးခ်က္ေလာက္ရွိတယ္။ အဲ့ထဲက ဒီအခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံအေနနဲ႔ Inline ျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး အဲ့အခ်က္ကိုယူလိုက္တာ”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

အေဝးသင္တက္ေရာက္သူ အမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး တက္ေရာက္သူ မ်ားျပားသည့္အတြက္ ထိုသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲလိုက္မည္ဆိုပါက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အမ်ားစုတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ကြၽန္ေတာ္က ဦးေလးအလုပ္ဆိုေတာ့ ေျပပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေတြမေျပႏိုင္ဘူး။ အလုပ္မရွိ ပိုက္ဆံေပါတဲ့သူေတြကေတာ့ ေပ်ာ္တာေပါ့” ဟု ဦးေလးေတာ္စပ္သူ၏ အလုပ္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရင္း ပထဝီဘာသာရပ္တြင္ တတိယႏွစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုထားသူ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးဦးကေျပာသည္။

ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအဖို႔ ထိုသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ တက္ေရာက္ရပါက အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္ၿပီး အလုပ္မွ ထြက္ေရာက္ရသည့္အေနအထားမ်ိဳးထိရွိႏိုင္ေနေၾကာင္းကို ေဆးကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း တတိယႏွစ္ အဂၤလိပ္အထူးျပဳျဖင့္ေက်ာင္းတက္ေနသူ ကိုေအာင္မ်ိဳးဦးကေျပာသည္။

အလုပ္ေပၚမူတည္ၿပီး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ေတြ ဘာေတြကက်ေတာ့ ေပးခ်င္မွာမဟုတ္ဘူးေလ။ ဒီငါးရက္ဆိုတာကလည္း အနည္းဆုံးက ၇ ရက္ေလာက္ၾကာမွာပဲ။ အသြားအျပန္နဲ႔ခြင့္တိုင္ရမွာနဲ႔။တစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ ခြင့္တိုင္ရမွာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ေမလက ေရွ႕မွာ ဧၿပီသၾကၤန္ပိတ္ရက္ဆိုတာကရွိေသးတယ္။ ငါးလပိုင္းမွာ ထပ္ခြင့္ယူမယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ဘက္ကလည္း ျပန္တြက္ရမွာပဲ” ဟု ကိုေအာင္မ်ိဳးဦးကေျပာသည္။

ယခင္က အေဝးသင္ဘာသာရပ္ေျဖဆိုရန္ေမးခြန္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္မွ ထုတ္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းအတြက္ မႏၲေလး တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ၿပီး ယခုႏွစ္မွ စတင္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ၿပီး စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

About ေမ သတင္း ေလး

View all posts by ေမ သတင္း ေလး →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *