ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ေရျပင္နယ္နိမိတ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ရန္ ျမန္မာကမ္းေျခေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔မည္

ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ေရျပင္နယ္နိမိတ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ရန္ ျမန္မာကမ္းေျခေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔မည္

ျမန္မာအစိုးရက ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ကိုဖြဲ႕စည္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕မေန႔က အစည္း အေ၀းမွာေျပာဆိုခဲ့ၾကတာလို႔ ဆြင္ဟြာသတင္းမွာ မေန႔ကေဖၚျပထားပါတယ္။

ကီလိုမီတာ၂၀၈၀ရွည္လွ်ားတဲ့ ကမ္းရိုး တန္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရပိုင္နက္ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ကိုဖြဲ႕စည္းမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကမ္းလြန္ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕တူးေဖၚထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ အႏၱရယ္ကင္းရွင္းဖို႔နဲ႔ သဘာ၀သံ ယံဇာတေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေတြအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီး ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ကိုဖြဲ႕စည္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသြားလာမႈအတြင္း မေတာ္တဆျဖစ္ပြါးမႈေတြတိုးျမင့္လာေနတဲ့ကိစၥ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ တိုးျမင့္ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈပိုဆိုး၀ါးလာေနတာေတြကိုလည္း ကူညီ ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ဒီအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ဇင္ေမာင္က မေန႔ကအစည္း အေ၀းမွာေျပာဆိုခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းမွာေဖၚျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈ ေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈေတြ၊ လူကုန္ကူးမႈေတြ၊ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈေတြ၊ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းမႈေတြ စတဲ့ျပ ႆနာေတြကိုလည္း ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ကိုဖြဲ႔စည္းမွာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

About ေမ သတင္း ေလး

View all posts by ေမ သတင္း ေလး →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *