ဂ်ပန္တြင္ H1N1 ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့ေနေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္သြားမည့္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

ဂ်ပန္တြင္ H1N1 ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့ေနေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္သြားမည့္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ H1N1ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့ျဖစ္ပြားမွု ျမင့္တက္လ်က္ရွိ၍ ဂ်ပန္သို႔ သြားေရာက္ၾကမည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးက တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရး အထူးသတိေပးခ်က္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၂ရက္က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္…

ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ ဧရိယာအတြင္း တုပ္ေကြးေရာဂါပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့ေနၿပီး ဇန္နဝါရီလ တစ္ပတ္တာ ကာလအတြင္း ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ၌ တုပ္ေကြးေဝဒနာ ခံစားရသူ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ၃၁ ဒသမ ၇ ဦး ရွိေနသည္…

ေရာဂါျဖစ္ပြားမွု အေရအတြက္သည္ ယခင္ သီတင္းပတ္ကထက္ ၃ ဒသမ ၄ဆ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရမွုကာကြယ္တားဆီးေရး သတိေပးႏွိုးေဆာ္ခ်က္ တစ္ခုကိုလည္း တိုက်ိဳၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားက ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ ၁၇ရက္က ေဆာလ်င္စြာ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္…

အဆိုပါေတြ႕ရွိရသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ၏ ၇၂ ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္က ကမၻာအႏွံ့တြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့ခဲ့သည့္ H1N1 ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္… ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၾကမည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကရန္ အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားသည္…

ေျခ/လက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသည္ ဟု သံသယရွိပါက အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ မိမိေနထိုင္သည့္ ေနရာ၊ အလုပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေဆး႐ုံႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရမွု ရွိ-မရွိ ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္သည့္ ဆရာဝန္ထံ သြားေရာက္ျပသကုသမွု ခံယူၾကပါရန္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ တိုက္တြန္းထားသည္…

About ေမ သတင္း ေလး

View all posts by ေမ သတင္း ေလး →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *