ေျမြေပြးေျမြေဟာက္ကိုက္ခံရပါက ေၾကာက္စရာမလို

ထိုေျမြေပြးေျမြေဟာက္အကိုက္ခံရသည္မွာလည္း ျမိဳ႕ရြာအတြင္းထက္ ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ အကိုက္ခံရမ်ားေလ႔ရွိသည္။ေတာေတာင္အတြင္း ေျမြေပြးေျမြေဟာက္ အကိုက္ခံရပါက ေဆးရံုေဆးခန္း ရွိရာသို႔ပို႔ ေဆာင္ရန္ ခ်က္ခ်င္းမလြယ္ကိူနိုင္ေသာ္လည္း ေျမြဆိပ္တို႔မွာမူ လ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႕တတ္သျဖင့္ လက္ဦးမွဳယူ၍ လ်င္ျမန္စြာ ကုသရန္လိုပါသည္။
ေျမြကိုက္ခံရေသာလူနာကို ေရွးဦးသူနာျပဳနည္းျဖင့္ ခ်က္ကခ်င္းကာကြယ္ရန္လိုသည္။ေျခေထာက္ကိုအကိုက္ခံရလွ်င္ ေျခသလံုးကို ၾကိဳးျဖင့္တင္းကာ ရစ္ပတ္ေပးျခင္း၊လက္ကို အကိုက္ခံရလွ်င္ လက္ဖ်ံကို ၾကိဳးျဖင့္တင္းကာ ခ်ည္ေႏွာင္ရစ္ပတ္ေပးျခင္းသည္ ေျမြဆိပ္မ်ားတစ္ကိုယ္လံုးကို လြယ္ကူစြာမပ်ံ႕ႏွံ႕ရန္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွာ ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ လူနာေရာက္ရွိရန္ နာရီမ်ားစြာၾကာနိုင္၏။ထိုေၾကာင့္ေတာထဲေတာင္ထဲရပ္ကြက္ကထဲတြင္ ေျမြေပြးေျမြေဟာက္အကိုက္ခံရသည့္လူနာကို ခ်က္ခ်င္းအသက္ ကယ္တင္နိုင္ေသာ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥႏၷဲပင္ႏွင့္နဘဲပင္ကို ရွာေဖြမွတ္သားထားသင့္ပါသည္။
ဥႏၷဲပင္ႏွင့္နဘဲပင္တို႔သည္ မိုးေခါင္ေဗရရွားအပူပိုင္ေဒသတြင္ အႏွံ႕အျပားရွင္သန္ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။နဘဲပင္သည ္အပင္ၾကီး မ်ိဳးျဖစ္၍ ေပ(၁၀၀)နီးပါးျမင့္မားသည္။ ဥႏၷဲပင္မွာပင္ပုမ်ိဳးခ်ံဳပုတ္ဆန္ေသာ္လည္း ေပါက္ေရာက္ေျမကိုႏွစ္ ္သက္ပါက အျမင့္ေပ(၂၀)ေက်ာ္အထိ ျမင့္မားတတ္ပါသည္။ ဥႏၷဲပင္ေပါက္လွ်င္ ေျမေအာက္ေရေၾကာနီးသည္ဟုဆိုပါသည္။
ေျမြေပြးကိုက္လွ်င္ ေျမြးေပြး၏အဆိပ္သည္ အေအးျဖစ္၍ အပူဓာတ္ရွိေသာ နဘဲရြက္ကိုၾကိတ္၍ ေျမြစြယ္ေပါက္ရွိရာေနရာကို အံုထားေပးရသည္။
ေသြးအတြင္းလည္ေနေသာ ေျမြဆိပ္မ်ားအနာ၀မွတစ္ဆင့္ အျပင္သို႔ျပန္ထြက္လာေစေသာ အာနိသင္ရွိသျဖင့္ ေျမြကိုက္ခံရသည့္ လူနာအား အသက္အႏၱရာယ္မွလြတ္္ကင္းနိုင္ပါသည္။ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာျပီး ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ သြားစရာမလိုေသ သဘာ၀ေပါက္ပင္ဥႏၷဲပင္ႏွင့္နဘဲပင္တို႔၏ထူးျခားေဆသာအစြမ္းထက္သည့္ ေဆးဖက္၀င္မွဳကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္အသံုးျပဳရန္တိုက္တြန္း လိုပါသည္။
သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု သင္ပပတ္၀န္းက်င္မွ အလူမ်ားအတြက္ အားကိုးအားထားျပဳသင့္ေသာ ဥနၷဲပင္ႏွင့္နိဘဲပင္တို႔ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ဗရွိသည္ကိုမွတ္သားထားသင့္ျုပီး အေရးၾကံဳလာပါက လ်င္ျမန္စြာ ရရွိရန္အလြန္အေရးၾကီးပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးခ်င္ပါသည္။
မူရင္းစာေရးဆရာ သန္းလင္း(ေရႊေခ်ာင္း-ပခုကၠဴ) ေတာေနျပည္သူမ်ား အေရးၾကံဳပါက အသံုးခ်နိုင္ပါရန္ ျပန္လည္မွ်ေ၀တင္ျပအပ္ပါသည္။ နဘဲပင္အားမတင္ျပနိုင္ေသးပါ။

Credit: ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိျမိဳင္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *