ေမတၱာသုတ္ကို နည္းစနစ္မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ရြတ္ဆိုႏိုင္ဖို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းအတြက္ မွ်ေ၀ကုသိုလ္ယူႏိုင္ပါသည္…!

ေမတၱာသုတ္ရြတ္ပံု နည္းစနစ္” တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္သက္ ၆ တနလၤာၿဂိဳလ္သက္ ၁၅ အဂၤါၿဂိဳလ္သက္ ၈ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္သက္ ၁၇ စေနၿဂိဳလ္သက္ ၁၀ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္သက္ ၁၉ ရာဟုၿဂိဳလ္သက္ ၁၂ ေသာၾကာၿဂိ္လ္သက္ ၂၁ စုစုေပါင္းၿဂိဳလ္သက္ ၁၀၈ ၁။ တနဂၤေႏြေန႔မွာ စရြတ္လွွ်င္ မရြတ္မွီ- “တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအားလံုး ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊ အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္၌ …

အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္နွိပ္ပါ